Top 10 keyword trong tên miền .COM và .NET tháng 3 – Vietnam xuất hiện

Lại một lần nữa trong báo cáo top 10 trending keyword trong tên miền .COM và .NET hàng tháng từ Verisign xuất hiện cái tên Vietnam.

Verisign là công ty chịu trách nhiệm quản lý danh mục tên miền .COM và .NET. Danh sách bảng top 10 keyword được Verisign tổng hợp và công bố dựa theo tần suất xuất hiện trong các tên miền .COM và .NET đăng ký tháng trước.

Tháng vừa rồi, Vietnam xuất hiện và đứng thứ 4 trong top keyword tên miền .COM:

.COM .NET
president general
passion  tampa
fortnite  hospital
 vietnam keep
 fairy  hotels
 rates  may
 jumbo boxing
residential podcast
 rights amazon
 grit  weather

Danh sách chi tiết bạn có thể xem tại đây.

Theo kinh nghiệm của mình thì chỉ cần 700 hoặc 800 (thậm chí ít hơn) tên miền đăng ký mới là đủ để có thể lọt vào bảng top 10 keyword này.

Verisign lưu ý rằng mỗi danh sách được xây dựng bằng cách phân tích từ khóa trong các tên miền đăng ký và so sánh với tháng trước, từ khóa nào có mức độ tăng trưởng cao nhất sẽ được đưa vào báo cáo. Phương pháp này được sử dụng nhằm loại bỏ những từ thông dụng như “online” hay “shop”, mang đến cho chúng ta xu hướng chuẩn xác nhất.

Tháng vừa rồi thì mình không đăng ký tên miền nào có chứa keyword “vietnam“, còn anh em khác trên Canh Me thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *